Värderingar

VärderingsInstiutet & Löhman FastighetsKonsulter AB utför värdering av industrier, affärscentrum, flerbostadshus, fastighetsbestånd, småhus, bostadsrätter, tomter m.m.

Värdeutlåtande kan användas för belåning, extern redovisning, köpebeslut, ekonomisk planering.
 

Vid värdering av kommersiella objekt utförs bedömning av marknadsvärde och avkastningsvärde (nuvärdet av framtida avkastningar).
 

VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB ligger hela tiden "nära marknaden" med dagliga kontakter med säljare/köpare, fastighetsförmedlare, vilket innebär uppdatering om eventuella förändringar på fastighetsmarknaden.
 

Uppdragsgivare förutom privatpersoner är banker, kommuner, landsting, advokatbyråer, förvaltningsbolag, mäklarföretag etc.
 

Vid värdering av småhus och bostadsrätter används den s.k. ortprismetoden d.v.s. värdebedömning görs med ledning av likartade försålda objekt.
 

VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB får information från CFD (centralnämnden för fastighetsdata) och kontinuerligt uppdaterade ortprissystem.
 

VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB:s värderingsmän är auktoriserade (generellt) av Samhällsbyggarna. Värderingarna är godkända av samtliga banker och kreditinstitut