Tjänster

VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB:s verksamhetsområde är främst Uppsala län, Stockholms län och Västmanlands län.

Vår huvudsakliga verksamhet omfattar:


  • Fastighetsvärderingar : samtliga typer av objekt. VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB är medlemmar i Samhällsbyggarna och har generell auktorisation.  • Besiktningar : i samband med överlåtelse av småhus s.k. Överlåtelsebesiktning. VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB är godkända av SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) och certifierade av SITAC.  • Energideklaration: Fr.om. 1 jan 2009 skall energideklaration finnas för småhus då dessa skall överlåtas. Claes Löhman är certifierad energiexpert av SWEDCERT. VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB är av SWEDAC ackrediterat kontrollorgan för energideklarationer av byggnader.  • Skadeutredningar : fukt- och vattenskador, sjuka-hus-utredningar, byggtekniska utredningar.  • Utbildningar : VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB är anlitade för externa utbildningar inom fastighetsvärdering, fuktmekanik, fuktmätning, vattenskadesanering och utredningsmetodik.  • Konsultation : VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB utför även andra utredningar exempelvis: upprättande av värdeintyg i samband med fastställande av stämpelskatt vid fastighetsöverlåtelse. Utredningar åt försäkringsbolag för att betämma värde före och efter brand. Utredningar beträffande hyressättning av kommersiella lokaler.
  •