Utredningar

VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB är behjälpliga vid skadeutredningar.

Problem med inomhusmiljön är ofta resultat av fuktproblem, vilket kan leda till mikrobiella skador eller olika typer av emissioner från byggmaterial.

VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB har mångårig erfarenhet av fukt- och vattenskadeutredningar och s.k. sjukahus-utredningar (där brukaren upplever häslobesvär).

VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB har tillgång till det senaste utrustning för fuktmätning.

Kalibrering av mätinstrument sker i eget fuktlab.

VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB samarbetar med några av de främsta företagen och institutionerna inom mikrobiologi, kemi och byggnadsfysik.

VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB anlitas ofta som sakkunniga vid tvister i våra domstolar.